Skip to main content

بررسی وضعیت پلاگین

Android

!نکته: عملیات رجیستر دستگاه فقط یکبار انجام می‌شود و وضعیت بعد از اتمام آن ذخیره می‌شود (در صورتی نصب دوباره و یا پاک‌کردن دیتا این عملیات ریست می‌شود.)

تفاوت Registration و Initialization

هنگامی که ماژول‌های مختلف (نوتیفیکیشن، آنالیتیکس و ...) به طور کامل برای استفاده آماده شوند Initialization انجام‌شده است. در صورتی که نصب این دستگاه در سرورهای پوشه ثبت شود و امکان ارسال اعلان ممکن شود، Registration انجام‌ شده است لذا عملیات Registration نیاز به اینترنت دستگاه‌ دارد.

Registration

v0.7.0

اجرای پروسه‌ی رجیستر به طور خودکار انجام می‌شود. اما برای استفاده از امکانات اضافی باید اسکریپتی بسازید و آن‌را در Hierarchy قرار دهید.

بررسی رجیسترشدن

v0.7.0

در صورتی که دستگاه از Firebase cloud توکن‌گرفته باشد و نصب دستگاه در سرور‌های پوشه ثبت‌شده باشد مقدار خروجی صحیح خواهد بود.

using Pushe;


var isPusheRegistered = PusheUnity.IsRegistered();

گرفتن callback هنگام رجیسترشدن

v0.7.0

در صورتی که دستگاه از Firebase cloud توکن‌گرفته باشد و نصب دستگاه در سرور‌های پوشه ثبت‌شده باشد تابع delegate اجرا خواهد شد خواهد بود.

using Pushe;

void Start()
{
PusheUnity.OnPusheRegistered(OnPusheRegisteredSuccessfully);
}

private void OnPusheRegisteredSuccessfully()
{
// Registration is done.
Debug.Log("Pushe is registered!");
}

بهتر است برای استفاده از امکانات پوشه از این تابع استفاده کنید تا مطمئن شوید تا رجیستر انجام نشده‌است،‌ امکانات فراخوانی نشوند.

RegisterDelegate یک تابع بدون ورودی و خروجی‌است:

public delegate void RegisterDelegate();