مستندات پوشه

در پوشه وضعیت پشتیبانی از فریم‌ورک‌ها و پلتفرم‌های مختلف به صورت زیر است.

فریم‌ورکمستنداتپشتیبانی و سوالاتتوضیحات
لینک مستنداتگیت‌هاباستفاده از پوشه در پروژه‌های گریدل نوشته‌شده با جاوا و کاتلین
لینک مستنداتگیت‌هاباستفاده از پوشه در iOS
لینک مستنداتگیت‌هاباستفاده از پوشه در فریم‌ورک فلاتر
لینک مستنداتگیت‌هابیونیتی برای اندروید
لینک مستنداتگیت‌هاباستفاده از سرویس نوتیفیکیشن در React native
لینک مستنداتگیت‌هابوب‌سرویس پوشه برای موبایل (iOS, Android)
لینک مستنداتگیت‌هابراه ‌اندازی وب‌پوش پوشه
لینک مستنداتگیت‌هابوب‌سرویس پوشه برای وب
لینک مستنداتگیت‌هابپلاگین وردپرس برای وب‌پوش