مستندات پوشه

در پوشه وضعیت پشتیبانی از فریم‌ورک‌ها و پلتفرم‌های مختلف به صورت زیر است.

فریم‌ورکمستنداتپشتیبانی و سوالاتتوضیحاتورژن
لینک مستنداتگیت‌هاباستفاده از پوشه در پروژه‌های گریدل نوشته‌شده با جاوا و کاتلین2
لینک مستنداتگیت‌هاباستفاده از پوشه در iOS-
لینک مستنداتگیت‌هابیونیتی برای اندروید2
لینک مستنداتگیت‌هاباستفاده از سرویس نوتیفیکیشن در React native1
لینک مستنداتگیت‌هابوب‌سرویس پوشه برای موبایل (iOS, Android)2
لینک مستنداتگیت‌هابوب‌سرویس پوشه برای وب2
لینک مستنداتگیت‌هابراه ‌اندازی وب‌پوش پوشه2
لینک مستنداتگیت‌هابپلاگین وردپرس برای وب‌پوش-