Skip to main content

راه‌اندازی HMS برای پوشه

v0.7.0

افزودن ماژول

مطمئن شوید که نسخه‌ی 0.6.0 را استفاده می‌کنید. (اطلاعات بیشتر)

Pushe_Token و Huawei appid

برای استفاده از سرویس فایربیس پوشه بایستی در مانیفست pushe_token قرارداده شود و این کلید برای تمامی حالات نیاز است. اطلاعات بیشتر

برای استفاده از سرویس پوشه در گوشی‌های هواوی (وابسته به HMS) نیاز به کلیدی به نام appid دارید.

بدست آوردن کلید appid برای هواوی

در حال حاضر کنسول هواوی برای کاربران ایرانی قابل استفاده نیست و برای ثبت نام نیاز به شماره تلفن غیرایرانی دارید. به همین دلیل برای استفاده از سرویس هواوی در پوشه بایستی به پشتیبانی پوشه
(hi [at] pushe.co) ایمیل بزنید و کلید مورد نظر را دریافت کنید.

هنگام درخواست موارد زیر را بایستی ضمیمه کنید:

  • مطابق این آموزش هش SHA-256 مربوط به SignKey اپلیکیشن را تولید کنید.

  • Package name برنامه

افزودن Manifest

AndroidManifest.xml
<manifest>

<application>

<!-- Pushe TOKEN -->
<meta-data
android:name="pushe_token"
android:value="${PUSHE_TOKEN}" />

<!-- HMS -->

<meta-data
android:name="com.huawei.hms.client.appid"
android:value="appid=${app_id}" />
</application>

</manifest>

به جای ${PUSHE_TOKEN} توکن پوشه را قرار داده و به جای ${app_id} نیز app id پروژه‌ی هواوی را قرار دهید.

اجرای برنامه

برای اجرای برنامه ملزم به استفاده از SignKey خود هستید. در صورتی که به صورت عادی برنامه را با Sign key دیباگ (بصورت پیشفرض برای حالت دیباگ اعمال می‌شود) اجرا کنید سرویس HMS کار نخواهد کرد.