Skip to main content

دریافت شناسه یکتا کاربر در وب‌پوش

توضیح شناسه یکتا کاربر

با استفاده از کتابخانه وب‌ پوشه می توانید شناسه یکتایی(unique) که ما آنرا deviceId می‌نامیم را دریافت کرده و توسط API وب‌ پوشه به کاربر و یا کاربران خاصی که تمایل دارید اعلان ارسال کنید.

متد getDeviceId(ignoreSubscription: boolean): دریافت شناسه (deviceId)

در این متد از Promise استفاده شده و در صورتی که با Promise آشنایی ندارید توصیه می کنیم که از این لینک درباره آن مطالعه کنید

برای دریافت کردن deviceId می توانید از متد ‍‍‍getDeviceId مطابق قطعه کد زیر استفاده کنید:

Pushe.getDeviceId().then(function (deviceId) {
console.log(`Users's unique deviceId is: ${deviceId}`);
});

متد getDeviceId که در بالا استفاده شده یک Promise برمیگرداند که با chain کردن متد then بر روی آن می توانیم مقدار deviceId را پس از resolve شدن دریافت کنیم.

نکته مهم

متد Pushe.getDeviceId یک آرگومان دریافت می کند که به صورت پیشفرض دارای مقدار true می‌باشد. اگر به این آرگومان مقدار false ارسال شود، کتابخانه پوشه بررسی می‌کند که کاربر درخواست دریافت اعلان را قبول کرده و سپس مقدار deviceId را برمی‌گرداند و در صورتیکه کاربر subscribed نباشد،‌ کتابخانه یک Error Object را raise می‌کند که می‌بایست توسط یک catch statement مدیریت شود.

به خاطر داشته باشید که بررسی subscribe بودن کاربر قبل از دریافت deviceId به این دلیل انجام می‌شود که شما با استفاده از API تنها برای کاربرانی که دارای subscription هستند قادر به ارسال نوتیفیکیشن هستید.

Pushe.getDeviceId(false).then((deviceId) => {
console.log(
`User has granted the permission and unique deviceId is: ${deviceId}`
);
}).catch(err => console.log(err));

در قسمت بعد با شناسه‌هایی آشنا خواهید شد که شما ‌می‌توانید به کاربران خود تخصیص دهید و سپس با استفاده از آن برای کاربر یا کابران مشخصی پوش هدف‌دار ارسال نمایید.