Skip to main content

تاپیک (Topic)

Android

تاپیک را می‌توان یک گروه به حساب آورد که کاربران یک اپ را می‌توان به آن اضافه و از آن حذف کرد.

عضویت در تاپیک

شما می‌توانید کاربران خود را در تاپیک یا تاپیک‌های متفاوت ثبت‌نام کنید و برحسب علاقه‌مندی کاربران یا دسته‌بندی خودتان به تاپیک مرتبط پوش بفرستید. مثلا اگر شما اپلیکیشن خبری دارید و کاربرانی به اخبار ورزشی علاقمند هستند و عده‌ای به اخبار فرهنگی، می‌توانید دسته اول را در تاپیک ورزشی و دسته دوم را در تاپیک فرهنگی ثبت‌نام کنید و هنگام ارسال پوش، برحسب محتوای پوش‌تان به تاپیک مرتبط آن را ارسال کنید تا فقط کاربران علاقمند به آن موضوع آن را دریافت کنند.برای استفاده از این امکان باید کاربران خود را در تاپیک مورد نظر عضو کنید.

فرض کنید نام تاپیک مورد نظرتان ‍‍‍sport باشد. برای عضویت در این تاپیک از دستور زیر استفاده کنید:

متد SubscribeTo

0.7.0

PusheUnity.Subscribe("sport");

نام تاپیک باید انگلیسی باید و Regex آن مطابق داکیومنت فایربیس بصورت زیر است:
[a-zA-Z0-9-_.~%]+

لغو عضویت در تاپیک

متد UnsubscribeFrom

0.7.0

برای لغو عضویت از این تاپیک از دستور زیر استفاده کنید:


PusheUnity.Unsubscribe("sport");

گرفتن تاپیک‌های عضوشده

متد GetSubscribedTopics

0.6.0

گرفتن تاپیک‌هایی که کاربر در آن‌ها subscribe شده است:


var topics = PusheUnity.GetSubscribedTopics();