Skip to main content

تنظیمات بیشتر پلاگین وردپرس پوشه

نمایش ندادن دیالوگ عضویت وب‌پوش

به صورتی پیش‌فرض با فعال‌سازی وب‌پوش دیالوگ عضویت در تمامی صفحات نمایش داده می‌شود. در صورتی که وب‌سایت شما https می باشد می‌توانید در صورتی تمایل دیالوگ عضویت را نمایش ندهید و بدین صورت وقتی کاربر سایت شما را باز کند، دیالوگ عضویت پیش‌فرض خود مرورگر به کاربر نمایش داده می‌شود.

برای غیر‌فعال کردن نمایش دیالوگ به صفحه دیالوگ عضویت افزونه رفته و سوئیچ نمایش دیالوگ عضویت را خاموش کنید.

Wordpress Settings Image

دیالوگ عضویت در چه صفحاتی نمایش داده شود

در افزونه شما این قابلیت را دارید که دیالوگ عضویت را فقط در بعضی از صفحات دلخواه‌تان نمایش دهید و یا مشخص کنید که در برخی از صفحات دیالوگ نمایش داده نشود.

بدین منظور همانند شکل زیر باید شماره صفحات مورد نظرتان را در یکی از فیلد‌های در این صفحات نمایش داده نشود و یا فقط در این صفحات نمایش داده شود وارد کنید.

Wordpress Settings Image

نکته: فقط دقت کنید که صفحات باید در یکی از فیلدها وارد شود و در صورت وارد کردن در هر دو فیلد فقط مقادیر فیلد دوم اعمال می‌شود.

نحوه پیدا کردن شماره صفحه در وردپرس:
برای پیداکردن شماره صفحه و یا شماره‌ی صفحه‌ی مقاله، صفحه‌ی ویرایش page مورد نظرتان را باز کنید و url بالای مرورگر مقداری مشابه ‍‍post.php?post=2&action=edit خواهید دید که در مقدار post=2 عدد 2 شماره‌ی صفحه‌ی مورد نظر خواهد بود.