Skip to main content

وب‌سرویس وب پوشه

در وب‌سرویس وب پوشه که بر پایه REST می‌باشد می‌توانید به کاربر(ها) اعلان ارسال کنید. در وب‌سرویس وب پوشه به دو طریق می ‌توانید به کاربران وب‌سایت ‌تان اعلان ارسال کنید:

  • اعلان ساده به همه کاربران وب‌سایت
  • اعلان فیلتردار به یک یا به چند کاربر وب‌سایت

برای ارسال اعلان از طریق وب‌سرویس پوشه نیاز به کلید احراز هویت اختصاصی می‌باشد که می توانید از طریق قسمت کلید احراز هویت در منو ، نحوه دریافت و به کارگیری این کلید را مشاهده کنید.

تعریف انواع اعلان

اعلان ساده

در این نوع می‌توانید به همه کاربران وب‌سایت تان محتوا (آیکن، متن و ...) ارسال کنید. مخاطب این نوع اعلان تمامی کاربران وب‌سایت‌تان می‌باشد

اعلان فیلتردار

در این نوع می‌توانید به یک یا به چند کاربر از کل کاربران وب‌سایت‌تان با استفاده از شناسه ای که توسط کتابخانه وب پوشه به شما داده می‌شود اعلان ارسال کنید.

اعلان تراکنشی

کاربرد این نوع اعلان در ارسال محتوا (عنوان، متن، آیکن، عکس و ...) به یک کاربر و یا به کاربرهای یک اپلیکیشن است.

در این نوع آمار اعلان فرستاده شده ذخیره نمی‌شود و سرعت ارسال اعلان بسیار بالاتر از حالت‌های دیگر است.

راهنمای ارسال اعلان تراکنشی

اعلان با محتوای‌ دلخواه (json)

کاربرد این نوع اعلان ارسال محتوای دلخواه (json) به کاربر می‌باشد. در این نوع می‌توانید به اپلیکیشن خود مقادیری به صورت کلید و مقدار ارسال کنید.

راهنمای ارسال اعلان با محتوا دلخواه