Skip to main content

دریافت شناسه اپلیکیشن (app_id)

تعریف شناسه اپلیکیشن

شناسه اپلیکیشن (app_id) مقداری است که توسط پوشه و در زمان ساخت اپلیکیشن برای شما ایجاد می‌شود و از این شناسه می‌توانید برای ارسال اعلان به کاربران‌تان اقدام کنید.

نکته

شناسه اپلیکیشن ‍‍app_id یک رشته واحد تصادفی است که توسط پوشه ایجاد شده است و به اپلیکیشن شما اختصاص داده شده است.

دریافت شناسه از کنسول

برای دریافت شناسه اپلیکیشن با ایمیل و رمز ورودتان در کنسول پوشه وارد شوید سپس به صفحه اپلیکیشن‌ها در پلتفرم اندروید و یا آی‌او‌اس بروید.

console get app id

در شکل بالا کادر قرمز رنگ محل نمایش app_id را نشان می‌دهد