Skip to main content

وب‌ سرویس پیامک پوشه

در وب‌ سرویس پیامک پوشه که بر پایه REST می‌باشد می‌توانید انواع پیامک از نوع ساده ، فیلتردار را ارسال کنید.

برای ارسال پیامک از طریق وب‌سرویس پوشه نیاز به کلید احراز هویت اختصاصی می‌باشد که می توانید از طریق قسمت کلید احراز هویت در منو ، نحوه دریافت و به کارگیری این کلید را مشاهده کنید.

تنظیمات

برای ارسال پیامک نیاز دارید تا تنظیمات مربوط به سرویس ارسال پیامکی که ار آن استفاده می‌کنید، را در اختیار پوشه قرار دهید. برای اینکار می‌توانید درخواست خود را به hi[at]pushe.co ارسال کنید.

تنظیمات کاوه‌نگار

برای ارسال پیامک از طریق کاوه‌نگار به کاربران خود کافیست، کلید‌های زیر را برای hi[at]pushe.co ارسال کنید.

تعریف انواع پیامک

پیامک ساده

کاربرد این نوع پیامک ارسال محتوا (متن) به تمامی کاربران یک اپلیکیشن است.

راهنمای ارسال پیامک ساده

پیامک فیلتردار

کاربرد این نوع پیامک ارسال محتوا (متن) به یک کاربر و یا به تعدادی از کاربرهای یک اپلیکیشن با استفاده از شناسه(های) یکتا می‌باشد.

فیلتر‌های پوشه

علاوه بر شناسه‌های یکتا فیلترهای دیگری نظیر نوع اپراتور، استان و ... هم توسط پوشه برای این نوع پیامک وجود دارد.

تفاوت این نوع پیامک با پیامک ساده این است که در این نوع می‌توانید با مشخص کردن شناسه‌ کاربران یا فیتلرهایی خاص، پیامک را فقط به تعدادی از کاربران اپلیکیشن ارسال کنید. (نه تمامی کاربران اپلیکیشن)

راهنمای ارسال پیامک فیلتردار