Skip to main content

ارسال اعلان تراکنشی

تعریف اعلان تراکنشی

این نوع ارسال محتوا (عنوان، متن، آیکون، عکس و ...) به یک و یا به چند کاربر می‌باشد.

تفاوت این نوع اعلان با نوع ساده و فیلتردار این است که در این نوع اعلان ارسال شده در پنل ثبت نمی‌شود و آمار آن هم قابل مشاهده نخواهد بود و ویژگی این نوع اعلان سرعت بالای ارسال آن نسبت به انواع دیگر اعلان می‌باشد.

در ارسال این نوع اعلان باید به موارد زیر دقت کنید

 • گیرندگان اعلان در هر درخواست باید توسط یکی از چهار امکان دسته‌بندی device_id, android_id, custom_id و یا ad_id مشخص شوند
 • حداکثر تعداد دریافت کننده‌گان اعلان در یک درخواست ۵۰۰ کاربر می‌باشد

آدرس (url) ارسال اعلان تراکنشی

برای ارسال اعلان تراکنشی برای هر دو پلتفرم اندروید و آی‌او‌اس می توانید از آدرس زیر استفاده کنید. ‍https://api.pushe.co/v2/messaging/rapid/

کلید‌های ارسال اعلان تراکنشی

برای ارسال یک اعلان تراکنشی حداقل کلیدهایی که می توان استفاده کرد تا یک اعلان به صورت صحیح ساخته و ارسال شود به شکل زیر می‌باشد.

دقت کنید

برای دسته‌بندی کاربران در اعلان تراکنشی تنها استفاده از یکی از چهار امکان دسته بندی یعنی custom_id, ad_id ,device_id یا android_id اجباری می‌باشد و در صورت استفاده همزمان بیش از یک مورد به شما پیام خطا بازگردانده می‌شود.

 • data: یک دیکشنری که مقادیر (محتوای) اعلان را نگه می‌دارد.

  • title: این فیلد بیانگر عنوان اعلان می‌باشد و از نوع رشته string می‌باشد.
   این فیلد اجباری است
  • content: این فیلد بیانگر متن اعلان می‌باشد و از نوع رشته string می‌باشد.
   این فیلد اجباری است
 • custom_content: یک دیکشنری که در داخل آن می‌توانید از کلید و مقدار برای ارسال محتوای دلخواه به اپلیکیشن استفاده کنید.

دقت کنید

برای ارسال محتوا به کاربران در اعلان تراکنشی تنها استفاده از یکی از دو کلید data یا custom_content اجباری می‌باشد و در صورت استفاده همزمان بیش از یک مورد به شما پیام خطا بازگردانده می‌شود.

نکته

برای مشاهده تمامی کلید‌های قابل استفاده در ارسال اعلان به تمامی کلید های اعلان مراجعه کنید.

نمونه کد ارسال اعلان تراکنشی

در نمونه کد های زیر حداقل کد مورد نیاز برای ارسال یک اعلان ساده در زبان های مختلف با عنوان و متن نمایش داده شده. برای مشاهده تمامی کلید های قابل استفاده به بخش تمامی کلید های اعلان مراجعه کنید.

 • در این نمونه کد از cURL استفاده شده است که می‌توانیدتوسط sudo apt install curl آن را نصب کنید.
curl -X POST https://api.pushe.co/v2/messaging/rapid/ \
-H 'authorization: Token YOUR_TOKEN' \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{
"app_id": "YOUR_APP_ID",
"device_id": ["device_id_1","device_id_3", "device_id_2", "device_id_4"],
"data": {"title": "عنوان پیام", "content": "محتوای پیام"}}'