Skip to main content

وب‌سرویس موبایل (اندروید و آی‌او‌اس) پوشه

در وب‌سرویس موبایل (اندروید و آی‌او‌اس) پوشه که بر پایه REST می‌باشد می توانید انواع اعلان از نوع ساده ، فیلتردار ، تراکنشی و اعلان با کلید‌های سفارشی شده ارسال کنید.

برای ارسال اعلان از طریق وب‌سرویس پوشه نیاز به کلید احراز هویت اختصاصی می‌باشد که می توانید از طریق قسمت کلید احراز هویت در منو ، نحوه دریافت و به کارگیری این کلید را مشاهده کنید.

تعریف انواع اعلان

اعلان ساده

کاربرد این نوع اعلان ارسال محتوا (عنوان، متن، آیکن، عکس و ...) به تمامی کاربران یک اپلیکیشن است.

راهنمای ارسال اعلان ساده

اعلان فیلتردار

کاربرد این نوع اعلان ارسال محتوا (عنوان، متن، آیکن، عکس و ...) به یک کاربر و یا به تعدادی از کاربرهای یک اپلیکیشن با استفاده از شناسه(های) یکتا می‌باشد. علاوه بر شناسه‌های یکتا فیلترهای دیگری نظیر نوع اپراتور، استان و ... هم توسط پوشه برای این نوع اعلان وجود دارد.

تفاوت این نوع اعلان با اعلان ساده این است که در این نوع می‌توانید با مشخص کردن شناسه های تعدادی از کاربران و یا مشخص کردن فیتلرهایی خاص ، اعلان را فقط به تعدادی از کاربران اپلیکیشن ارسال کنید. (نه تمامی کاربران اپلیکیشن)

راهنمای ارسال اعلان فیلتردار

اعلان تاپیک

کاربرد این نوع اعلان ارسال محتوا (عنوان، متن، آیکن، عکس و ...) به یک تاپیک و یا به تعدادی از تاپیک های یک اپلیکیشن می‌باشد. این نوع اعلان برای کاربرانی که در تاپیک(های) مشخص شده عضویت دارند ارسال می‌گردد.

راهنمای ارسال اعلان تاپیک

اعلان تراکنشی

کاربرد این نوع اعلان در ارسال محتوا (عنوان، متن، آیکن، عکس و ...) به یک کاربر و یا به کاربرهای یک اپلیکیشن می‌باشد.

در این نوع آمار اعلان فرستاده شده ذخیره نمی‌شود و سرعت ارسال اعلان بسیار بالاتر از حالت‌های دیگر است.

راهنمای ارسال اعلان تراکنشی

اعلان با محتوای‌ دلخواه (json)

کاربرد این نوع اعلان ارسال محتوای دلخواه (json) به کاربر می‌باشد. در این نوع می‌توانید به اپلیکیشن خود مقادیری به صورت کلید و مقدار ارسال کنید.

برای مثال می‌توانید با ارسال اعلان تنظیماتی را در اپلیکیشن خود تغییر دهید.

راهنمای ارسال اعلان با محتوا دلخواه

اعلان شخصی‌سازی شده (customized)

کاربرد این نوع اعلان ارسال محتوای شخصی‌سازی شده (customized) به کاربر می‌باشد. در این نوع اعلان می‌توانید بر اساس برچسب‌هایی که به کاربران خود اختصاص داده‌اید، به آنها اعلانی با عنوان و محتوای شخصی‌سازی شده‌، مختص هر کاربر ارسال کنید.

راهنمای ارسال اعلان شخصی‌سازی شده