Skip to main content

نحوه اضافه کردن Notification Service Extension

برای این‌که کاربران برنامه‌تان امکان دریافت Rich Media (عکس، فیلم و ...) را داشته باشند، باید در برنامه‌تان Notification Service Extension را پیاده‌سازی کنید:

 • یک Target جدید ایجاد کنید:

IOS IMAGE

 • Notification Service Extension را انتخاب کنید:

  IOS IMAGE

 • نام را برای Target جدید خود وارد کنید:

  IOS IMAGE

 • Cancel را انتخاب کنید تا Target فعلی برنامه عوض نشود.

  IOS IMAGE

 • البته همواره می‌توانید Target خود را با استفاده از گزینه موجود در سمت بالا و چپ Xcode تغییر دهید.

  IOS IMAGE

 • فایل پروژه را انتخاب کنید. از لیست Targetها، Target مربوط به Notification Service Extension و از لیست عنوان‌ها، عنوان General را انتخاب کنید و مقدار فیلد Deployment target را برابر با یا بیشتر از مقداری که برای Target اصلی برنامه وارد کردید، قرار دهید:

  IOS IMAGE

 • مطابق شکل یک فولدر با نامی که برای Notification Service Extension خود وارد کردید، در پروژه‌تان ایجاد می‌شود.

  IOS IMAGE