Skip to main content

نحوه ایجاد برنامه در فایربیس

 • وارد اکانت خود در کنسول فایربیس شوید.

 • پروژه موردنظر خود را انتخاب کنید. نحوه ایجاد پروزه در فایربیس

 • گزینه iOS را انتخاب کنید.

  create app in firebase

 • در گام اول Bundle Identifier پروژه خود در Xcode را در فیلد iOS bundle ID وارد کنید و گزینه Register app را بزنید.

  create app in firebase

 • در گام دوم طبق طبق راهنمایی فایربیس عمل کنید و فایل GoogleService-Info.plist را دانلود کرده و به پروژه‌تان در Xcode اضافه کنید.

  create app in firebase

 • در گام‌های ۳ و ۴، گزینه Next و در گام ۵، گزینه ‍Skip this step را انتخاب کنید.

  create app in firebase


  create app in firebase


  create app in firebase