Skip to main content

خطاهای ممکن

در این بخش خطاهایی که ممکن‌ است در مراحل مختلف راه‌اندازی پوشه در Xcode با آن‌ها مواجه شوید به همراه راه‌ حل ذکر شده‌اند.

این خطاها به دو دسته‌ی زیر تقسیم می‌شوند:

در صورتی که مشکل شما خطا (Error) نیست، ممکن است در بخش سوالات ذکر شده باشد.

خطای مورد نظر شما در این صفحه مطرح نشده است؟ در قسمت Issues گیت‌هاب جستجو کنید و در صورت نیافتن در آنجا مورد جدیدی مطرح کنید.

خطاهای حین نصب‌ و راه‌اندازی

undefined symbol

در صورتی‌که زبان پروژه‌تان ‍‍Objective-C باشد، در هنگام Build کردن پروژه با خطاهایی به صورت

undefined symbol ...

مواجه خواهید شد. دلیل این خطاها این است که کتابخانه پوشه به زبان swift نوشته شده است. برای رفع این خطاها دو گام زیر را انجام دهید:

گام اول: اطمینان حاصل کنید که در target اصلی برنامه و Notification Service Extension، مقدار فیلد Always Embed Swift Standard Libraries در قسمت Build Settings برابر با Yes باشد.

IOS IMAGE

IOS image

گام دوم: بر روی فایل پروژه‌تان راست کلیک کنید و New File بزنید.

IOS image

از بین گزینه‌های موجود، Swift File را انتخاب کنید وNext را بزنید.

IOS image

اطمینان حاصل کنید که این فایل هم عضو target اصلی و هم عضو Notification Service Extension پروژه باشد و سپس Create را بزنید.

IOS image

در مرحله آخر، گزینه Create bridging header را انتخاب کنید.

IOS imageخطاهای هنگام اجرای برنامه که در console میبینید

خطای could not find a valid GoogleService-Info.plist in your project

این خطا که به صورت

*** Terminating app due to uncaught exception 'com.firebase.core', reason: '`[FIRApp configure];` (`FirebaseApp.configure()` in Swift) could not find a valid GoogleService-Info.plist in your project. Please download one from https://console.firebase.google.com/.'

در کنسول ‍‍Xcode چاپ می‌شود، به این دلیل اتفاق می‌افتد که فایل GoogleService-Info.plist را که باید از فایربیس دریافت کنید، به پروژه‌تان اضافه نکرده‌اید. برای راهنمایی بیشتر در این مورد به لینک مراجعه کنید.