Skip to main content

انتقال از پوش-پل به پوشه

برای انتقال از پوش-پل به پوشه و بهره‌مند شدن از سرویس‌های اتومیشن‌ مارکتینگ پوشه لازم است، مراحل زیر را طی کنید:

  • در پوشه با یک ایمیل جدید ثبت نام کنید.
  • اپلیکیشن خود را دوباره در پوشه با کردنشیال جدیدثبت کنید.
  • نسخه جدید کتابخانه پوشه را بر روی اپلیکیشن خود قرار دهید. برای اینکار می‌توانید از مستندات کتابخانه پوشه استفاده کنید.
  • نسخه جدید اپلیکیشن خود را منتشر کنید.
نکته

در این فرآیند پس از بروزرسانی اپلیکیشن توسط کاربران، بزودی کابران به پنل جدید پوشه شما اضافه خواهند شد. در همین حین، می‌توانید از طریق پوش-پل برای کاربران قبلی خود اعلان ارسال کنید.

نکته

دقت کنید که حتما باید از فایربیس کردنشیال جدید دریافت کنید و اپلیکیشن خود را با این کردنشیال در پوشه ثبت کنید.