Skip to main content

در این مطلب تمام شناسه‌هایی که با آن سروکار خواهید داشت توضیح داده شده است:

PUSHE_TOKEN

Android

این توکن مختص اندروید است و بایستی در مانیفست اندروید قرار داده شود.

<manifest ...>
<application ...>
...
<!-- تگ باید مانند نمونه زیر داخل تگ اپلیکیشن قرار گیرد -->
<meta-data android:name="pushe_token" android:value="PUSHE_TOKEN" />
</application>
</manifest>

RESTful API token

iOS
Android

این توکن برای ارسال اعلان یا ... با استفاده از وب‌سرویس پوشه استفاده می‌شود.
این توکن بایستی از کنسول بخش وب سرویس - API برداشته شود و در هدر ریکوئست قرار گیرد.

App Id

iOS
Android

در صورتی که در کنسول یک برنامه بسازید، پوشه یک app_id به برنامه اختصاص خواهد داد که در بخش اپلیکیشن‌ها قابل مشاهده است. این شناسه نمایانگر برنامه‌ی شماست و برای ارسال اعلان یا ... با استفاده از وب‌سرویس می‌توانید از آن استفاده نمایید.

Device ID

iOS
Android

این شناسه نمایانگر یک دستگاه است که برنامه‌ی شما را نصب کرده است. با داشتن این شناسه می‌توانید آن دستگاه را متمایز کرده به آن اعلان یا ... ارسال کنید. معمولا با تابع Pushe.getDeviceId() قابل دستیابی است.

val deviceId = Pushe.getDeviceId()

Android ID

Android

این شناسه همان device_id است که برای اندروید استفاده می‌شود.

این شناسه از نسخه‌ی 2.1.1 منسوخ شده‌است و بایستی از getDeviceId استفاده شود.

Advertising ID

Android

این شناسه توسط گوگل برای یکتا کردن دستگاه است. تفاوت این شناسه با device_id در این است که اگر برنامه حذف شود و مجددا نصب شود تغییری نمی‌کند و ثابت است، مگر اینکه کاربر آن را تغییر دهد. (با حذف و نصب مجدد برنامه device_id مجددا ساخته می‌شود و با قبلی تفاوت خواهد داشت)

برای استفاده از این شناسه توصیه می‌شود به کاربر در بخش شرایط و قوانین برنامه‌ی خود اطلاع دهید