Skip to main content

وب ‌سرویس موبایل پوشه

در وب‌سرویس ایمیل پوشه که بر پایه REST می‌باشد می‌توانید انواع ایمیل از نوع ساده و فیلتردار ارسال کنید.

برای ارسال ایمیل از طریق وب‌سرویس پوشه نیاز به کلید احراز هویت اختصاصی می‌باشد که می توانید از طریق قسمت کلید احراز هویت در منو ، نحوه دریافت و به کارگیری این کلید را مشاهده کنید.

تنظیمات

برای ارسال ایمیل نیاز دارید تا تنظیمات مربوط به سرویس ارسال ایمیلی که ار آن استفاده می‌کنید، را در اختیار پوشه قرار دهید. برای اینکار می‌توانید درخواست خود را به hi[at]pushe.co ارسال کنید.

تنظیمات SMTP

برای ارسال ایمیل به کاربران خود با استفاده از این روش کافیست کلید‌های زیر را برای hi[at]pushe.co ارسال کنید.

  • host
  • port
  • username(email)
  • password

تعریف انواع ایمیل

ایمیل ساده

کاربرد این نوع ایمیل ارسال محتوا (عنوان، متن) به تمامی کاربران یک اپلیکیشن است.

راهنمای ارسال ایمیل ساده

ایمیل فیلتردار

کاربرد این نوع ایمیل ارسال محتوا (عنوان، متن) به یک کاربر و یا به تعدادی از کاربرهای یک اپلیکیشن با استفاده از شناسه(های) یکتا می‌باشد.

فیلتر‌های پوشه

علاوه بر شناسه‌های یکتا فیلترهای دیگری نظیر نوع اپراتور، استان و ... هم توسط پوشه برای این نوع ایمیل وجود دارد.

تفاوت این نوع ایمیل با ایمیل ساده این است که در این نوع می‌توانید با مشخص کردن شناسه‌ کاربران یا فیتلرهایی خاص، ایمیل را فقط به تعدادی از کاربران اپلیکیشن ارسال کنید. (نه تمامی کاربران اپلیکیشن)

راهنمای ارسال ایمیل فیلتردار