Skip to main content

ارسال رویداد

v2.0.0

رویداد چیست

برای بررسی کردن رفتار کاربرانتان هنگام استفاده از اپلیکیشن، می‌توانید هر جایی که اکشن کاربر برای شما اهمیت دارد یک رویداد یا ایونت به سمت سرورهای پوشه ارسال کنید. برای مثال وقتی کاربر وارد صفحه خرید می‌شود، وقتی که کاربر روی دکمه جستجو کلیک می‌کند و یا در صورتی که کاربر پلن خود را در برنامه از رایگان به پولی تغییر میدهد و به اصطلاح پرمیوم می‌شود و ...

اینکه چه رویدادی را ثبت کنید به مدیر محصول، تیم مارکتینگ و یا کسی که تحلیل رفتارهای کاربران در اپلیکیشن را انجام می‌دهد بستگی دارد

ارسال رویداد

برای استفاده از امکان ارسال رویداد باید از ماژول آنالیتیک استفاده کنید. دقت کنید که اگر ماژولهای پوشه را به صورت جداگانه به اپلیکیشنتان اضافه کرده‌اید این ماژول نیز حتما باید اضافه شده باشد.

sendEvent(event);

ساخت رویداد کامل

Pushe.getPusheService(PusheAnalytics::class.java)?.run {
val eventName = "event_name"
sendEvent(
Event.Builder(eventName)
.setAction(EventAction.ACHIEVEMENT)
.setData(mapOf("key1" to "Value1"))
.build()
)
}

ساخت رویداد ساده

val eventName = "permium_activated"
Pushe.getPusheService(PusheAnalytics::class.java)?.sendEvent(eventName)

ارسال Ecommerce data

برای مواردی همچون فروش یک نوع کالایی که بصورت آنلاین مبادله می‌شود می‌توان از این امکان پوشه استفاده کرد. برای مثال شما میخواهید مقدار فروشی که در اپلیکیشنتان اتفاق می‌افتد را ثبت کنید و هر خریدی که انجام می‌شود مبلغ خرید را به سمت سرورهای پوشه ارسال کنید.

sendEcommerceData(name, price)

پارامتر ورودیاستفادهنوع داده
nameنام دادهstring
priceقیمتdouble

ساخت Ecommerce کامل

Pushe.getPusheService(PusheAnalytics::class.java)?.run {
val name = "item_name"
val category = "pants"
val price = 12000.0
val quantity = 120L
sendEcommerceData(
Ecommerce.Builder(name, price)
.setQuantity(quantity)
.setCategory(category)
.build()
)
}

ساخت Ecommerce ساده

val name = "کالا-۱۰۲۴"
val price = 125000.0
Pushe.getPusheService(PusheAnalytics::class.java)?.sendEcommerceData(name, price)