Skip to main content

استفاده از کتابخانه وب‌پوش در PWA

برای استفاده از وب پوش پوشه در pwa وب‌سایت خود باید مراحل نصب و راه اندازی را به نحوی که در در قسمت راه‌اندازی سریع یا راه‌اندازی در فریم‌ورک‌های Front-End گفته شد انجام دهید.

فقط به دلیل اینکه در روت سایت (آدرس /) سایت فقط یک سرویس ورکر می تواند کار کند باید سرویس ورکر سایت خودتان را در فایل سرویس ورکر پوشه به صورت زیر قرار دهید.

نمونه کد زیر محتوای فایل pushe-sw.js می‌باشد که باید در روت پروژه قرار گیرد.

// pushe-sw.js

importScripts("my-site-sw.js");
importScripts("https://static.pushe.co/pusheweb-sw.js");

بدین صورت وقتی پوشه سرویس ورکر را رجیستر می‌کند ، سرویس ورکر سایت شما هم که برای pwa استفاده می‌شود رجیستر می‌شود و در نهایت کد بالا تبدیل به یک سرویس ورکر می‌شود که هم قابلیت دریافت اعلان را دارد و هم قابلیت نمایش سایت به شکل pwa.

نکته

دقت کنید که حتما اسم فایل سرویس ورکر pushe-sw.js باشد.

و اینکه این سرویس ورکر توسط کتابخانه پوشه رجیستر می شود و نیازی به قرار دادن اسکریپتی برای رجیستر کردن آن توسط خودتان وجود ندارد.