Skip to main content

تنظیمات زنگوله

با استفاده از گزینه‌های موجود در شکل زیر میتوانید زنگوله پوشه را مطابق با میل خود تنظیم نمایید.

Pushe Bell Settings

سپس با استفاده از دکمه ذخیره و بعدی به صفحه اعمال تنظیمات(مشابه شکل زیر) هدایت میشوید. در این صفحه، در میانه صفحه یک باکس کد می باشد که باید این مقدار را درون وب‌سایت خود قرار دهید.

دقت کنید که در صورتی که قبلا این کد را درون وب‌سایت خود قرار داده اید ، با تغییر تنظیمات دیالوگ عضویت/زنگوله باید مجدد این کد را درون وب‌سایت خود با مقدار قبل جایگزین کنید.

Pushe Prompt Image