Skip to main content

تمایز کاربران با شناسه‌ها

اختصاص شناسه سفارشی به کاربران

شما می‌توانید به کاربران خود یک شناسه اختصاص دهید و از این شناسه برای ارسال اعلان تکی به کاربران استفاده کنید.

یکتا نگه داشتن شناسه‌هایی که به کاربران خود اختصاص می‌دهید بر عهده شماست. در صورتی که شناسه‌ای را به بیشتر از یک کاربر اختصاص دهید، موقع ارسال اعلان به آن شناسه همه کاربرانی که آن شناسه به آن‌ها اختصاص داده شده است اعلان را دریافت خواهند کرد.
در مواقعی ممکن است این رفتار مطلوب باشد، مثلا در صورتی که یک کاربر در چند دستگاه لاگین کرده باشد ولی در غیر این صورت توجه داشته باشید که یک شناسه را به بیش از یک کاربر اختصاص ندهید.

حذف‌شدن PusheId:

زین‌پس، به جای PusheId می‌توانید از DeviceId و GoogleAdvertisingId و نیز CustomId برای اندروید و DeviceId و AdvertisingId و نیز CustomIde برای آی‌اواس استفاده کنید.

سه نوع شناسه قابل اختصاص دادن به کاربران وجود دارد که شما برحسب نیاز از یک یا تعدادی از آن‌ها می‌توانید استفاده کنید.

شناسهتوضیحاتنحوه اختصاص دادن
ایمیلآدرس ایمیل کاربرPushe.setUserEmail
شماره تلفنشماره تلفن کاربرPushe.setUserPhoneNumber
شناسه دلخواههر عبارت دلخواهی که می‌خواهید به عنوان شناسه استفاده کنیدPushe.setCustomId

متد Pushe.setUserEmail

Android

با استفاده از این متد می توانید ایمیل کاربر را به عنوان یک شناسه یکتا برای وی ذخیره کنید و با استفاده از آن اعلان یکتا برای این کاربر ارسال کنید.

var userEmail = "";
Pushe.setUserEmail(userEmail);

نکته: برای حذف ایمیل از قبل ذخیره شده کاربر مقدار null را به عنوان پارامتر به این متد بدهید.

متد Pushe.setUserPhoneNumber

Android

با استفاده از این متد می توانید شماره کاربر را به عنوان شناسه یکتا برای وی‌ دخیره کنید و با استفاده از این شماره به این کاربر اعلان یکتا ارسال کنید.

var phoneNumber = "";
Pushe.setUserPhoneNumber(phoneNumber);

متد Pushe.setCustomId

Android

با استفاده از این متد می توانید یک شناسه یکتا (می توانید از هر مقداری برای شناسه یکتا استفاده کنید فقط مقدار پارامتر باید از نوع string باشد) به کاربر اختصاص دهید تا با این شناسه به کاربر اعلان یکتا ارسال کنید.

const customId = "aCustomIdYousetForUser";

Pushe.setCustomId(customId);

نکته: برای حذف شناسه از پیش ذخیره شده مقدار null را به عنوان پارامتر به این متد بدهید.

دریافت شناسه یکتا کاربر

علاوه بر شناسه‌های معرفی شده‌ی بالا، دو شناسه دیگر به صورت خودکار به کاربران شما اختصاص داده می‌شود که با استفاده از آن‌ها نیز می‌توانید به کاربران خود اعلان ارسال کنید.

توضیحات این شناسه‌ها در جدول زیر آمده است:

شناسهتوضیحاتنحوه دریافت
Device IDاین شناسه توسط اندروید به کاربران اختصاص داده می‌شود. در گوشی‌های با سیستم عامل پایین‌تر از اندروید ۸، شناسه‌ی Device ID کاربر بین تمامی اپلیکیشن‌های نصب شده بر روی گوشی ثابت است و همچنین پس از حذف و نصب مجدد اپلیکیشن نیز ثابت می‌ماند. در نسخه‌ی اندروید ۸ به بالا، شناسه‌ی Device ID یک کاربر تنها برای اپلیکیشن‌هایی که با کلید‌های یکسان امضا شده باشند یکتا است و برای بقیه‌ی اپلیکیشن‌ها متفاوت است.Pushe.getDeviceId
Advertising IDاین شناسه برای یکتاسازی دیوایس حتی در حالتی که برنامه‌ی شما حذف یا کلیردیتا شود استفاده می‌شود. این شناسه برای ماژول FCM برابر Google Ad id خواهد بود و برای ماژول HMS برابر Huawei OAID می‌باشد. کاربر می‌تواند این شناسه را حذف یا غیرفعال نمایدPushe.getAdvertisingId

متد Pushe.getDeviceId

Android
var deviceId = await Pushe.getDeviceId();
var androidId = await Pushe.getAndroidId(); // Deprecated. Same as getDeviceId

متد Pushe.getAdvertisingId

Android
var adId = await Pushe.getAdvertisingId();

دریافت مقدار شناسه‌های سفارشی

برای دریافت مقادیر شناسه های سفارشی شده که متدهای آن در بالا توضیح داده شد می توانید از متد‌های زیر استفاده کنید. توضیحات این شناسه‌ها در جدول زیر آمده است:

شناسهتوضیحاتنحوه دریافت
شناسه سفارشی UserEmailشناسه سفارشی ایمیل که توسط شما از قبل ذخیره شده توسط این متد قابل دریافت می‌باشد.Pushe.getUserEmail
شناسه سفارشی UserPhoneNumberشناسه سفارشی شماره کاربر که از قبل توسط شما ذخیره شده و توسط این متد قابل دریافت می‌باشد.Pushe.getUserPhoneNumber
شناسه سفارشی CustomIdشناسه customId که از قبل توسط شما ذخیره شده و توسط این متد قابل دریافت می‌باشد.Pushe.getCustomId

متد Pushe.getUserEmail

Android

این متد مقداری که برای email از قبل توسط Pushe.setUserEmail ذخیره شده را برمی‌گرداند. در صورتی که هیچ مقدار ایمیلی از قبل برای آن ذخیره نشده باشد یک string خالی برمی‌گرداند.

var email = await Pushe.getUserEmail();

متد Pushe.getUserPhoneNumber

Android

این متد مقداری که برای phoneNumber از قبل توسط Pushe.setUserPhoneNumber ذخیره شده را برمی‌گرداند. در صورتی که هیچ مقداری از قبل ذخیره نشده باشد یک string خالی بر‌می‌گرداند.

var phone = await Pushe.getUserPhoneNumber();

متد Pushe.getCustomId

Android

این متد مقداری که از قبل برای customId توسط Pushe.setCustomId ذخیره شده را بر‌می‌گرداند. در صورتی که هیچ مقداری از قبل ذخیره نشده باشد یک string خالی برمی‌گرداند.

var customId = await Pushe.getCustomId();