Skip to main content

شرایط نمایش پیام

v2.2.0
نکته

در صورتی که یک InAppMessage به کاربران ارسال کنید در حالت عادی نمایش داده نخواهد شد و پوشه آن پیام را صرفا ذخیره می‌نماید تا شرایط نمایش فرا برسد.

به همین دلیل هنگام ارسال بایستی شرایط نمایش (Display condition) را تعیین کنید.

شرایط نمایش InAppMessage#

شرایط ممکن برای نمایش InAppMessage:

۱. باز شدن برنامه#

کلید: on_foreground

رویداد باز شدن برنامه می‌تواند برای نمایش پیام انتخاب شود.

۲. ارسال رویداد ماژول Analytics#

کلید: نام رویداد

در صورتی که یک رویداد با ماژول Analytics پوشه ارسال کنید می‌توانید از آن برای فعال‌کردن و نمایش InAppMessage استفاده کنید.

نکته: برای اطلاع از نحوه‌ی ارسال رویداد در ماژول Analytics به بخش ارسال رویداد Analytics مراجعه کنید.

۳. ارسال رویداد ماژول InAppMessaging#

کلید: نام رویداد

در صورتی که با ماژول InAppMessaging یک رویداد ارسال کنید می‌توانید از آن برای فعال‌کردن InAppMessage استفاده کنید.

رویدادهای Analytics و InAppMessaging چه تفاوتی دارند؟

رویدادهای Analytics جنبه‌ی تحلیلی دارند و به همین دلیل به سرور ارسال شده و با سرور سینک می‌شوند.
از طرفی رویدادهای InAppMessaging فقط برای فعال‌کردن پیام‌های ذخیره‌شده استفاده می‌شوند و به سرور ارسال نمی‌شوند.

به عبارت دیگر رویداد‌های InAppMessaging لوکال هستند.

ارسال رویداد#

برای ارسال رویداد با استفاده از ماژول InAppMessaging از کد زیر استفاده کنید:

Pushe.getPusheService(PusheInAppMessaging::class.java)?.run {
val event = "user-logged-in"
triggerEvent(event)
}

پس از فراخوانی triggerEvent در صورتی که یک InAppMessage که دارای این ایونت است و قبلا دریافت و ذخیره شده است، وجود داشته باشد، نمایش داده خواهد شد.