Skip to main content

نحوه استفاده#

نکته

جهت ایجاد دسته‌بندی جدید برای کاربران و همچنین ارسال نوتیفیکیشن اتوماتیک نیاز است که پلن کاربری خود را به پلن حرفه‌ای یا اختصاصی ارتقا دهید.

برای ارسال نوتیفیکیشن به کاربرانی که برای آن ها تگ اختصاص داده‌اید ابتدا همانند شکل زیر می‌بایست برای کاربران یک دسته‌بندی جدید ایجاد کنید:

Pushe Create Segmentation Settings

سپس گزینه تگ‌ها را انتخاب نمایید و اقدام به تکمیل سایر اطلاعات فرم نمایید:

Pushe Create Segmentation Settings

و در آخر همانند تصویر زیر برای کاربران خود(در دسته‌بندی جدیدی که در بالا ایجاد نموده‌اید) نوتیفیکیشن اتوماتیک ارسال نمایید. بدین معنی که هر هنگام که این رویداد(event) برای/توسط کاربر اتفاق افتاد، به صورت اتوماتیک برای او پوش ارسال می‌شود.

Pushe Automated Notification