شناسه های کاربر

اختصاص شناسه اختصاصی به کاربران

شما می‌توانید به کاربران خود یک شناسه اختصاص دهید و از این شناسه برای ارسال اعلان تکی به کاربران استفاده کنید.

این شناسه می تواند ایمیل کاربر ، شماره موبایل کاربر و یا یک شناسه دیگر که در سیستم خود به کاربر اختصاص می دهید باشد.

شناسهتوضیحاتنحوه اختصاص دادن
ایمیلآدرس ایمیل کاربرPushe.setUserEmail()
شماره تلفنشماره تلفن کاربرPushe.setUserPhoneNumber()
شناسه دلخواههر عبارت دلخواهی که می‌خواهید به عنوان شناسه استفاده کنیدPushe.setCustomId()

متد Pushe.setUserEmail

با استفاده از این متد می توانید ایمیل کاربر را در سیستم پوشه ثبت کنید و بعدا با استفاده از این ایمیل به کاربر نوتیفیکیشن و یا ایمیل ارسال کنید.

const email = 'user@company.com';
Pushe.setUserEmail(email)
.then(() => console.log(`Successfully set email`))
.catch(error => console.error(`Error: ${error}`));

متد setUserEmail یک Promise بر می گرداند که در صورت موفقیت مقدار آن true خواهد بود و در غیر این صورت یک ارور خواهد بود.

متد Pushe.setUserPhoneNumber

با استفاده از این متد می توانید برای کاربر یک شماره موبایل ذخیره کنید و می توانید با شماره ذخیره شده کاربر را فیلتر کنید و اعلان برای کاربر ارسال کرده و یا به کاربر پیامک ارسال کنید.

دقت کنید که مقدار شماره تلفن را به صورت رشته استرینگ وارد کنید.

const phoneNumber = '09120000000';
Pushe.setUserPhoneNumber(phoneNumber)
.then(() => console.log(`Successfully set phoneNumber`))
.catch(error => console.error(`Error: ${error}`));

متد setUserPhoneNumber یک Promise بر می گرداند که در صورت موفقیت مقدار آن true خواهد بود و در غیر این صورت یک ارور خواهد بود.

متد setCustomId

با استفاده از این متد می توانید شناسه دلخواه خودتان را به کاربر اختصاص دهید و با استفاده از این شناسه به کاربرانتان اعلان ارسال کنید. دقت کنید که مقدار این شناسه از نوع رشته استرینگ باشد.

const customId = 'some_custom_id';
Pushe.setCustomId(customId)
.then(() => console.log(`Successfully set customId`))
.catch(error => console.error(`Error: ${error}`));

متد setUserPhoneNumber یک Promise بر می گرداند که در صورت موفقیت مقدار آن true خواهد بود و در غیر این صورت یک ارور خواهد بود.

دریافت مقدار شناسه‌های سفارشی

برای دریافت مقادیر شناسه های سفارشی شده که متدهای آن در بالا توضیح داده شد می توانید از متد‌های زیر استفاده کنید. توضیحات این شناسه‌ها در جدول زیر آمده است:

شناسهتوضیحاتنحوه دریافت
شناسه سفارشی UserEmailشناسه سفارشی ایمیل که توسط شما از قبل ذخیره شده توسط این متد قابل دریافت می‌باشد.Pushe.getUserEmail
شناسه سفارشی UserPhoneNumberشناسه سفارشی شماره کاربر که از قبل توسط شما ذخیره شده و توسط این متد قابل دریافت می‌باشد.Pushe.getUserPhoneNumber
شناسه سفارشی CustomIdشناسه customId که از قبل توسط شما ذخیره شده و توسط این متد قابل دریافت می‌باشد.Pushe.getCustomId

متد Pushe.getUserEmail

با استفاده از این متد می توانید مقدار ذخیره شده ایمیل برای کاربر را دریافت کنید.

Pushe.getUserEmail()
.then(email => console.log(`User email is ${email}`));

متد getUserPhoneNumber

با استفاده از این متد می توانید مقدار ذخیره شده شماره تلفن کاربر را دریافت کنید.

Pushe.getUserPhoneNumber()
.then(phoneNumber => console.log(`User PhoneNumber is ${phoneNumber}`));

متد getCustomId

با استفاده از این متد می توانید شناسه دلخواهی که از قبل به کاربر اختصاص داده اید را دریافت کنید.

Pushe.getCustomId()
.then(customId => console.log(`customId is ${customId}`));