Skip to main content

رجیستر کردن Event با استفاده از کتابخانه

رویداد چیست#

برای بررسی کردن رفتار کاربرانتان هنگام استفاده از اپلیکیشن، می‌توانید هر جایی که اکشن کاربر برای شما اهمیت دارد یک رویداد یا ایونت به سمت سرورهای پوشه ارسال کنید. برای مثال وقتی کاربر وارد صفحه خرید می‌شود، وقتی که کاربر روی دکمه جستجو کلیک می‌کند و یا در صورتی که کاربر پلن خود را در برنامه از رایگان به پولی تغییر میدهد و به اصطلاح پرمیوم می‌شود و ...

اینکه چه رویدادی را ثبت کنید به مدیر محصول، تیم مارکتینگ و یا کسی که تحلیل رفتارهای کاربران در اپلیکیشن را برعهده دارد بستگی دارد.

ارسال رویداد#

برای ارسال رویداد می توانید از متد زیر استفاده کنید.

sendEvent(eventName, eventData);#

Pushe.sendEvent('purchase', {
itemId: '123',
price: 1000,
whatEverKey: 'WhatEverValue',
})
.then((isSent) => {
if (isSent) console.log('event sent to server');
})
.catch(error => console.error(error));

ارسال Ecommerce data#

برای مواردی همچون فروش یک نوع کالایی که بصورت آنلاین مبادله می‌شود می‌توان از این امکان پوشه استفاده کرد. برای مثال شما میخواهید مقدار فروشی که در اپلیکیشنتان اتفاق می‌افتد را ثبت کنید و هر خریدی که انجام می‌شود مبلغ خرید را به سمت سرورهای پوشه ارسال کنید.

sendEcommerceData(name, price, category, quantity, extraData)#

پارامترمقدارتوضیحات
namestring‌اجباری
pricestring‌اجباری
categorystringاختیاری
quantitystringاختیاری
extraDataobject {key: value}اختیاری
Pushe.sendEcommerceData('buyItem', '1000', 'digital', '1')
.then((isSent) => {
if (isSent) console.log('event sent to server');
})
.catch(error => console.error(error));