Skip to main content

شناسه های اختصاصی#

در این قسمت شما با شناسه‌هایی(همانند Phone Number یا Email Address و ...) آشنا می‌شوید که می‌توانید برای کاربران خود تنظیم نمایید. هدف از این کار ارسال پوش های هدف دار برای کاربر یا گروهی از کاربران مشخص می‌باشد.

اختصاص شناسه اختصاصی به کاربران#

شما می‌توانید به کاربران خود یک شناسه اختصاص دهید و از این شناسه برای ارسال اعلان تکی به کاربران استفاده کنید.

این شناسه می تواند ایمیل کاربر ، شماره موبایل کاربر و یا یک شناسه دیگر(customId) که در پروژه خود به کاربر اختصاص داده‌اید باشد.

شناسهتوضیحاتنحوه اختصاص دادن
ایمیلآدرس ایمیل کاربرPushe.setUserEmail()
شماره تلفنشماره تلفن کاربرPushe.setUserPhoneNumber()
شناسه دلخواههر عبارت دلخواهی که می‌خواهید به عنوان شناسه استفاده کنیدPushe.setCustomId()

متد Pushe.setUserEmail#

با استفاده از این متد می توانید ایمیل کاربر را در سیستم پوشه ثبت کنید و بعدا با استفاده از این ایمیل به کاربر نوتیفیکیشن و یا ایمیل ارسال کنید.

const email = '[email protected]';
Pushe.setUserEmail(email)
.then(() => console.log(`Successfully set email`))
.catch(error => console.error(`Error: ${error}`));

متد setUserEmail یک Promise بر می گرداند که در صورت موفقیت مقدار آن true خواهد بود و در غیر این صورت یک ارور خواهد بود.

نکته: برای حذف ایمیل از قبل ذخیره شده کاربر مقدار null را به عنوان پارامتر به این متد بدهید.

متد Pushe.setUserPhoneNumber#

با استفاده از این متد می توانید برای کاربر یک شماره موبایل ذخیره کنید و می توانید با شماره ذخیره شده کاربر را فیلتر کنید و اعلان برای کاربر ارسال کرده و یا به کاربر پیامک ارسال کنید.

دقت کنید که مقدار شماره تلفن را به صورت رشته استرینگ وارد کنید.

const phoneNumber = '09120000000';
Pushe.setUserPhoneNumber(phoneNumber)
.then(() => console.log(`Successfully set phoneNumber`))
.catch(error => console.error(`Error: ${error}`));

متد setUserPhoneNumber یک Promise بر می گرداند که در صورت موفقیت مقدار آن true خواهد بود و در غیر این صورت یک ارور خواهد بود.

متد Pushe.setCustomId#

با استفاده از این متد می توانید شناسه دلخواه خودتان را به کاربر اختصاص دهید و با استفاده از این شناسه به کاربرانتان اعلان ارسال کنید. دقت کنید که مقدار این شناسه از نوع رشته استرینگ باشد.

const customId = 'some_custom_id';
Pushe.setCustomId(customId)
.then(() => console.log(`Successfully set customId`))
.catch(error => console.error(`Error: ${error}`));

متد setUserPhoneNumber یک Promise بر می گرداند که در صورت موفقیت مقدار آن true خواهد بود و در غیر این صورت یک ارور خواهد بود.

نکته: برای حذف شناسه از پیش ذخیره شده مقدار null را به عنوان پارامتر به این متد بدهید.