جدول ۱ - کلید‌های اعلان پیشرفته

بعضی از کلید ها مقدارهای مختلف می گیرند که در جدول ۲ توضیح داده شده است.

#نامکاربردمقادیر ممکن
1app_idsلیستی از app_idهایی که به آن‌‌ها می‌خواهیم اعلان ارسال کنیم.لیستی از app_id
2titleتیتر اعلان کوچککاراکتر
3Contentمتن اعلان کوچککاراکتر
4imageعکس بنرURL عکس
5iconانتخاب آیکون داخلی پوشURL آیکون
6action_typeتعیین نوع عملکردمقادیر جدول ۲
7urlتعیین هدف عملکردمقادیر جدول ۲
8close_on_clickباقی ماندن پیام تا کلیک کاربربولین (true یا false)
9btn_orderترتیب دکمهیکی از اعداد 1، 2 یا 3
10btn_contentمتن دکمهکاراکتر
11btn_actionعملکرد دکمهمقادیر جدول ۲
13platformپلتفرمی که اعلان برای آن ساخته شده است.یکی از اعداد: ۱ برای اندروید - ۲ برای وب - ۳ برای آی او اس