وب‌سرویس وب پوشه

در وب‌سرویس وب پوشه که بر پایه REST می‌باشد می‌توانید به کاربر(ها) اعلان ارسال کنید. در وب‌سرویس وب پوشه به دو طریق می ‌توانید به کاربران وب‌سایت ‌تان اعلان ارسال کنید:

  • اعلان ساده به همه کاربران وب‌سایت
  • اعلان فیلتردار به یک یا به چند کاربر وب‌سایت

برای ارسال اعلان از طریق وب‌سرویس پوشه نیاز به کلید احراز هویت اختصاصی می‌باشد که می توانید از طریق قسمت کلید احراز هویت در منو ، نحوه دریافت و به کارگیری این کلید را مشاهده کنید.

تعریف انواع اعلان

اعلان ساده

در این نوع می‌توانید به همه کاربران وب‌سایت تان محتوا (آیکن، متن و ...) ارسال کنید. مخاطب این نوع اعلان تمامی کاربران وب‌سایت‌تان می‌باشد

اعلان فیلتردار

در این نوع می‌توانید به یک یا به چند کاربر از کل کاربران وب‌سایت‌تان با استفاده از شناسه ای که توسط کتابخانه وب پوشه به شما داده می‌شود اعلان ارسال کنید.