Skip to main content

راه‌اندازی سریع ری‌اکت‌نیتیو

پیش‌نیاز

قبل از شروع کار موارد زیر را بررسی و از درستی آنها اطمینان حاصل نمایید.

  • برای گذر از تحریم سرور‌های Jcenter از ابزار گذرازتحریم یا ... استفاده کنید.
  • MinSDKVersion >= 14
  • اپلیکیشن باید در کنسول ثبت‌شود. Pushe console
  • توکن مانیفست از کنسول برداشته‌شود.
  • دستگاه تست باید دارای گوگل‌پلی‌سرویس بوده و اینترنت آن فعال‌باشد.

اضافه کردن کتابخانه

اضافه کردن کتابخانه در نسخه قبل از ۶۰ ری‌اکت‌نیتیو و بعد از آن کمی متفاوت می‌باشد که در زیر هر دو حالت را می‌توانید مشاهده کنید.

با استفاده از دستور زیر کتابخانه ی پوشه را به پروژه خود اضافه کنید.

npm i -P pushe-react-native

image

دستور باید در کامندلاین وارد شود و در صورتی که npm در کامندلاین دستور معتبری نیست بایستی به داکیومنت ReactNative برای حل مشکل مراجعه کنید.

در صورتی که نسخه ری‌اکت‌نیتو‌ی که استفاده می کنید 0.60.0 و به بعد می‌باشد دیگر نیازی به لینک‌کردن کتابخانه نیست.

اضافه‌کردن محتوای مانیفست


محتوای مانیفست را از کنسول (اطلاعات بیشتر) کپی‌ کنید و آ‌ن را به فایل AndroidManifest.xml در پروژه‌ی خود اضافه‌کنید. محتوا باید شبیه خط زیر باشد:

AndroidManifest.xml
<manifest ...>
<application ...>
<meta-data android:name="pushe_token" android:value="{PUSHE_TOKEN}" />
</application>
</manifest>

‌ فایل مانیفست برنامه در آدرس زیر در پروژه قابل دسترسی‌ست: android/src/main/AndroidManifest.xml

تست و ثبت دستگاه در پوشه

پس از اجرای برنامه، باید در Android logcat لاگ‌های زیر را ببینید (ممکن است به دلیل ارتباط با سرور این پروسه چند ثانیه طول بکشد):

می‌توانید از دستور react-native log-android و یا react-native log-ios برای مشاهده‌ی لاگ‌های خروجی از اپلیکیشن استفاده کنید.

// Android logcat:

Pushe: Starting Pushe initialization
Pushe: Pushe initialization complete

Pushe: Registration is required, performing registration
Pushe: Registration successful

در صورتی که نصب و راه‌اندازی پوشه مشکل داشتید می‌توانید به مشکلات و خطاها مراجعه کنید.

برای بررسی امکانات بیشتر پوشه به مطالعه‌ی ادامه‌ی مستندات بپردازید.