Skip to main content

بررسی آماده به کار شدن کتابخانه

تعریف registration و initialization

تعریف ‍‍‍initialization
هنگامی که ماژول‌های مختلف (نوتیفیکیشن، آنالیتیکس و ...) به طور کامل آماده استفاده شوند

تعریف registration
به عملیات ثبت شدن نصب در سرور‌های پوشه رجیستر گفته می‌شود. که بعد از این رجیستر شدن امکان ارسال اعلان میسر می‌شود.

نکته: عملیات رجیستر دستگاه فقط یکبار انجام می‌شود و وضعیت بعد از اتمام آن ذخیره می‌شود (در صورت نصب دوباره و یا پاک‌کردن دیتا این عملیات ریست می‌شود.)

با توجه به اینکه عملیات رجیستر نیاز به اینترنت دارد ممکن است این پروسه مقداری زمان بگیرد

متد Pushe.isInitialized

Android

از این متد می توانید وضعیت initializiation را بررسی کنید. این متد یک Promise بر‌می‌گرداند که مقدار true یا false را در حالت resolve شدن به ما می‌دهد. دقت کنید که این متد برای چک کردن رجیستر شدن دستگاه در سرورهای پوشه نیست و برای چک کردن رجیستر شدن دستگاه باید از تابع isRegistered که در پایین توضیح داده شده است استفاده کنید.

Pushe.isInitialized()
.then((initialized) => {
if (initialized) {
console.log(`Pushe is initialized`);
} else {
console.log(`Pushe is not initialized`);
}
});

متد Pushe.isRegistered

iOS
Android

از این متد می توانید وضعیت registration را بررسی کنید. این متد یک Promise بر‌می‌گرداند که مقدار true یا false را در حالت resolve شدن به ما می‌دهد.

Pushe.isRegistered()
.then((registered) => {
if (registered) {
console.log(`Pushe is registered`);
} else {
console.log(`Pushe is not registered`);
}
});