Skip to main content

ثبت رویداد در برنامه

تعریف رویداد

در صورتی که رویداد یا ایونت خاصی در برنامه رخ دهد می‌توانید آن را از طریق کتابخانه پوشه ثبت کنید. برای مثال در صورتی که کاربرتان در برنامه پلن خود را از رایگان به پولی تغییر داد می‌توانید یک رویداد از طریق پوشه ثبت کنید.

ارسال رویداد

با استفاده از این قابلیت می‌توانید یک رویداد ساده که صرفا یک نام رویداد می‌باشد را ثبت کنید.

متد Pushe.sendEvent

iOS
Android
پارامترنوع
namestring
actionEventAction
dataobject
const eventName = 'changePlan';

Pushe.sendEvent(eventName);

return یک Promise برمی گرداند که مقدار resolve شده آن true می‌باشد.

ارسال اطلاعات Ecommerce

این یک نوع از رویداد می‌باشد که مناسب رویداد هایی نظیر فروش کالا می باشد و در آن می‌توانید از فیلد های بیشتری در رویداد استفاده کنید.

متد Pushe.sendEcommerceData

Android
پارامترنوع
namestring
pricenumber
const name = "کالا-۱۰۲۴";
const price = 125000.0;

Pushe.sendEcommerceData(name, price);

return یک Promise برمی گرداند که مقدار resolve شده آن true می‌باشد.