جدول ۱ - کلیدهای اعلان پیشرفته

بعضی از کلید ها مقدارهای مختلف می گیرند که در جدول ۲ و جدول ۳ توضیح داده شده است.

#نامکابردمقادیر ممکن
1app_idsلیستی از app_idهایی که به آن‌‌ها می‌خواهیم اعلان ارسال کنیم.لیستی از app_id
2titleتیتر اعلان کوچککاراکتر
3Contentمتن اعلان کوچککاراکتر
4Big_titleتیتر اعلان بزرگ(غیر فشرده)کاراکتر
5Big_contentمتن اعلان بزرگ (غیر فشرده)کاراکتر
6summaryمتن خلاصه اعلانکاراکتر
7imageعکس بنرURL عکس
8iconانتخاب آیکون داخلی پوشURL آیکون
9tickerمتن نوار اعلانکاراکتر
10notif_iconآیکون جایگزین آیکون اپیکی از مقادیر جدول ۲
11wake_screenروشن شدن صفحه نمایش به هنگام دریافت پیامبولین True/False
12sound_urlتغییر صدای هشدار به هنگام دریافت اعلانurl صدا
13notif_channel_idارسال به کاربران کانال خاصرشته‌ای که حاوی شناسه کانال می‌باشد
14visibilityاعلان نمایش داده شود یا خیربولین True/False
15led_colorled تعیین رنگعدد صحیح متناظر با رنگ با استفاده این ابزار
16led_onled زمان روشن ماندنزمان به میلی ثانیه
17led_offled زمان خاموش ماندنزمان به میلی ثانیه
18action_typeتعیین نوع عملکردمقادیر جدول ۳
19urlتعیین هدف عملکردمقادیر جدول ۳
20btn_orderترتیب دکمهیکی از اعداد 1، 2 یا 3
21btn_contentمتن دکمهکاراکتر
22btn_iconآیکون دکمهیکی از مقادیر جدول ۲
23btn_actionعملکرد دکمهمقادیر جدول ۳
24delay_untilعدم نمایش تا زمانی که گوشی غیرفعال استبولین True/False
25collapse_keyکلید جابجاییکاراکتر
26time_to_liveزمان ماندگاریزمان به ثانیه
27operatorنام اپراتور موبایل"ir-mci", "irancell", "rightel"
28brandنام برند دستگاه"samsung", "LGE", "asus", "htc", "lenovo", "sony", "huawei"
29mobile_netنوع اینترنت"lte", "wifi"
30stateاستان"East Azerbaijan", "Azarbayjan-e Gharbi", "Ardabil", "Isfahan", "Alborz", "Ilam", "Bushehr", "Tehran", "Chahar Mahall va Bakhtiari", "Khorasan-e Jonubi", "Razavi Khorasan", "Khorasan-e Shomali", "Khuzestan", "Zanjan", "Semnan", "Sistan and Baluchestan", "Fars", "Qazvin", "Qom", "Kordestan", "Kerman", "Kermanshah", "Kohgiluyeh va Buyer Ahmad", "Golestan", "Gilan", "Lorestan", "Mazandaran", "Markazi", "Hormozgan", "Hamadan", "Yazd"
31app_versionتعیین ورژن‌هایی که پیام ارسال شودلیستی از ورژن‌‌های اپلیکیشن
32topicsتعیین تاپیک‌ها که پیام ارسال شودلیستی‌ای از نام تاپیک‌هاکه با کاما جدا شوند
33uniqueبه کاربران مشترک اپها یک پیام ارسال شودبولین True/False
34etaتعیین زمان ارسال"2016-10-18T13:28:00+03:30"
35rate_limit (بزودی)ارسال در طول بازه زمانیزمان به ثانیه
36platformپلتفرمی که اعلان برای آن ساخته شده است.یکی از اعداد: ۱ برای اندروید - ۲ برای وب - ۳ برای آی او اس
37priorityمشحص کننده اولویت اعلان ساخته است.یکی از اعداد : ۱ برای اولویت کم - ۲ برای اولویت متوسط -۳ برای اولویت زیاد
38abt_ids(بزودی)فیلتر A/B testلییستی از شناسه اعلان‌هایی که قبلا ارسال شده است.