جدول ۳ - انواع عملکرد‌های اعلان

مقدار کلیدتوضیحنوع عملکرد
"A"باز کردن اپلیکیشنurl:""
"D"بستن اعلانurl:""
"G"باز کردن دیالوگurl:""
"T"باز کردن اکتیویتیaction_data:"نام اکتیویتی"
"W"باز کردن وب ویوurl:"لینک شما"
"U"باز کردن لینک در مرورگرurl:"لینک شما"
"U"پیوستن کانال تلگرامurl:"tg://join?invite=لینک پیوستن"
"U"دعوت به کانالurl:"tg://resolve?domain=نام کانال"
"U"باز کردن صفحه اپ در مایکتurl:"myket://application/#Intent;scheme=myket;package=com.example.app;refId=[pushe];end"
"U"باز کردن صفحه اپ در بازارurl:"bazaar://details?id=شناسه اپلیکیشن"
"U"باز کردن صفحه اپ در ایران اپسurl:"iranapps://app/شناسه اپلیکیشن"
"U"باز کردن صفحه اپ در گوگل پلیurl:"market://dev?id=شناسه اپلیکیشن"
"U"باز کردن صفحه توسعه دهنده در بازارurl:"bazaar://collection?slug=by_author&aid=شناسه اپلیکیشن"
"U"باز کردن صفحه توسعه دهنده در ایران اپسurl:"iranapps://user/شناسه اپلیکیشن"
"U"باز کردن صفحه توسعه دهنده در گوگل پلیurl:"market://dev?id=شناسه اپلیکیشن"
"U"باز کردن شماره گیرurl:"tel:شماره تلفن"
"U"باز کردن صفحه پیامکurl:"sms:شماره پیامک?body=متن پیام"
"U"باز کردن نرم افزار ایمیل و پر کردن مقادیرurl:"mailto:آدرس ایمیل?subject=عنوان ایمیل&body=متن ایمیل"
"U"سایر اینتنت هاurl:"اینتنت مورد نظر"