ساخت اپلیکیشن با وب‌سرویس پوشه

برای ایجاد اپلیکیشن می‌توانید از آدرس https://api.pushe.co/v2/applications/{platform}/ بصورت زیر استفاده کنید:

curl -X POST https://api.pushe.co/v2/applications/{platform}/ -H 'authorization: Token YOUR_TOKEN' -H 'content-type:application/json' -d '{"package_name": "com.example.app", "name": "example", "framework": 2}'

مقادیر مجاز برای platform می‌تواند android و ios باشد.

کلیدفرمت کلیدتوضیحات
name(اختیاری)stringنام اپلیکیشن شما
package_name(اجباری)stringاسم پکیج اپلیکیشن شما
framework(اجباری)intچارچوبی که با آن اپلیکیشن خود را ایجاد کرده‌اید. برای مشاهده لیست چارچوب‌ها به جدول شماره ۵ مراجعه نمایید.
client_key(اختیاری)intکلید سمت کاربر که از FCM دریافت میکنید.
server_key(اختیاری)stringکلید سمت سرور که از FCM دریافت میکنید.

پاسخ دریافتی برای درخواست‌‌ ایجاد اپلیکیشن(اندروید و ios) بدین فرمت خواهد بود: ‍‍‍

{
"name": "APP_NAME",
"package_name": "PACKAGE_NAME",
"app_id": "UNIQUE_IDENTIFIER_GENERATED_BY_PUSHE",
"created_at": "UTC TIMEZONE",
"framework": "SMALL INTEGER NUMBER",
"aggregator": "USER INSTANCE",
"has_one_signal_user": "BOOLEAN FIELD",
"type": "SMALL INTEGER NUMBER",
"provider": "PROVIDER INTANCE",
"credential": {
"server_key": "SERVER_KEY",
"client_key": "CLIENT_KEY"
},
"active_users": "NUMBER OF ACTIVE USERS"
}
کلیدتوضیح
nameنام اپلیکیشنی که انتخاب کردید، در صورتی که نامی برای اپلیکیشن خود انتخاب نکرده باشید، app_id به عنوان name قرار خواهد گرفت.
app_idشناسه اپلیکیشن شما در پوشه.
package_nameاسم پکیج اپلیکیشن شما.
create_atزمانی که اپلیکیشن شما ساخته شده است.
frameworkمشخص کننده چارچوبی است که با آن اپلیکیشن خود را ایجاد کرده‌اید.
aggregatorدر صورتی که اپلیکیشن شما در اجاره پوشه باشد این فیلد برای شما ‌‌True خواهد بود.
has_one_signal_userدرصورتی که اپلیکیشن شما از onesingal وارد شده باشد این فیلد برای شما ‌true خواهد بود.
typeمشخص کننده توع اپلیکیشن شما می‌باشد. برای مشاهده تمام تایپ‌ها میتوانید به جدول ۲ مراجعه کنید.
providerدر صورتی که از اپلیکیشن ساز استفاده کرده باشید، این فیلد برای شما به نمایش در خواهد آمد.
credentialدر صورتی که client_key و server_key را وارد نکرده باشید، فقط client_key را دریافت خواهید کرد.
active_usersتعداد کاربران فعالی که اپلیکیشن شما دارد.

چرا در صورتی که از client_key و server_key خود استفاده نکنید، فقط client_key را دریافت می‌کنیم؟
چون پوشه از client_key و server_key خود برای ارسال اعلان‌‌ها استفاده می‌کند، لذا فقط client_key به شما نمایش داده می‌شود.

در صورتی که از client_key و server_key خود برای ارسال اعلان استفاده کنید، می‌توانید با سرور اختصاصی خود نیز برای کاربرانتان اعلان ارسال کنید.

در قرار دادن کلید Authorization به فاصله بین Token و YOUR_TOKEN توجه کنید.