نحوه دریافت appId از پوشه

  • وارد کنسول پوشه شوید.

  • از منوی سمت راست گزینه iOS را انتخاب کنید.

  • گزینه اپلیکیشن‌ها و سپس اپلیکیشن جدید را انتخاب کنید.

  • در صفحه‌ای که برای شما نشان‌داده می‌شود، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید.

  • پس از ایجاد اپلیکیشن خود، در لیست اپلیکیشن‌ها، می‌توانید appId متناظر با آن را مشاهده کنید.

    create app in firebase