نحوه دریافت Sender ID و Server key از فایربیس

 • وارد اکانت خود در کنسول فایربیس شوید.

 • پروژه موردنظر خود را انتخاب کنید. نحوه ایجاد پروژه در فایربیس

 • در منوی سمت چپ مرورگر خود به قسمت تنظیمات پروژه موردنظر بروید.

  firebase project settings

 • گزینه Project settings را انتخاب کنید.

  firebase project settings

 • در صفحه بازشده تب Cloud Messaging را انتخاب کنید.

 • در قسمت Project credentials، فیلدهای متناظر با ‍‍Sender ID و ‍‍Server key برای پروژه در دسترس هستند.

  firebase project settings