Skip to main content

ساخت پروژه‌ی Firebase برای پوشه

برای اینکه بتوان از پوشه در دستگاه‌هایی که گوگل‌پلی دارند استفاده کرد، پوشه ملزم است که با Google Firebase ارتباط برقرار کند. بدین منظور پوشه دو کلید SenderId و ServerKey که مرتبط به یک پروژه‌ی فایربیس می‌باشد نیاز دارد. در این بخش نحوه‌ی بدست آوردن این کلیدها شرح داده خواهد شد.

ساخت پروژه Firebase

 • وارد اکانت خود در کنسول فایربیس شوید.

 • گزینه Create a project را انتخاب کنید.

  create project in firebase

 • نام پروژه را وارد کنید و Continue را انتخاب کنید.

  create project in firebase

 • برحسب نیاز خود، Google Analytics را فعال یا غیرفعال کنید و Continue را انتخاب کنید.

 • گزینه Default Account for Firebase و سپس Create project را انتخاب کنید.

  create project in firebase

دریافت Sender ID و Server key

 • وارد اکانت خود در کنسول فایربیس شوید.

 • پروژه موردنظر خود را انتخاب کنید. نحوه ایجاد پروژه در فایربیس

 • در منوی سمت چپ مرورگر خود به قسمت تنظیمات پروژه موردنظر بروید.

  firebase project settings

 • گزینه Project settings را انتخاب کنید.

  firebase project settings

 • در صفحه بازشده تب Cloud Messaging را انتخاب کنید.

 • در قسمت Project credentials، فیلدهای متناظر با ‍‍Sender ID و ‍‍Server key برای پروژه در دسترس هستند.

  firebase project settings