بررسی وضعیت پلاگین

شروع به کار پوشه در برنامه در دو مرحله‌ی اصلی انجام می‌شود. Initialization و Registration.

تفاوت Registration و Initialization

هنگامی که ماژول‌های مختلف (نوتیفیکیشن، آنالیتیکس و ...) به طور کامل برای استفاده آماده شوند Initialization انجام‌شده است. در صورتی که نصب این دستگاه در سرورهای پوشه ثبت شود و امکان ارسال اعلان ممکن شود، Registration انجام‌ شده است لذا عملیات Registration نیاز به اینترنت دستگاه‌ دارد.

بررسی initialize شدن

Android

برای چک کردن initialization پوشه می‌توانید از متد زیر استفاده کنید:

Pushe.setInitializationCompleteListener(() {
// Modules are ready to use
// Again, this does not mean device is registered to server
});

iOS
Android

و برای بررسی بدون استفاده از رویداد:

bool modulesReady = await Pushe.isInitialized()

بررسی رجیستر‌شدن

Android

می‌توانید از کالبک زیر برای دریافت رویداد رجیسترشدن دستگاه استفاده کنید:

Pushe.setRegistrationCompleteListener(() {
// Registration completed. You may now use functionalities of Pushe
});

iOS
Android

در صورتی که دستگاه از Firebase cloud توکن‌گرفته باشد و نصب دستگاه در سرور‌های پوشه ثبت‌شده باشد مقدار خروجی صحیح خواهد بود.

bool isRegisteredToServer = await Pushe.isRegistered();