Skip to main content
Android
v2.2.0
نکته

در صورتی که یک InAppMessage به کاربران ارسال کنید در حالت عادی نمایش داده نخواهد شد و پوشه آن پیام را صرفا ذخیره می‌نماید تا شرایط نمایش فرا برسد.

به همین دلیل هنگام ارسال بایستی شرایط نمایش (Display condition) را تعیین کنید.

  • رویدادهای ممکن برای نمایش InAppMessage عبارتند از:
    ۱. باز شدن برنامه
    ۲. رویدادهای Analytics
    ۳. رویدادهای InAppMessaging

شرایط نمایش InAppMessage

۱. باز شدن برنامه

کلید: on_foreground

رویداد باز شدن برنامه می‌تواند برای نمایش پیام انتخاب شود.

۲. ارسال رویداد Analytics

کلید: نام رویداد

در صورتی که یک رویداد Analytics با استفاده از Pushe.sendEvent("event_name") ارسال کنید می‌توانید از آن برای فعال‌کردن و نمایش InAppMessage استفاده کنید.

نکته: برای اطلاع از نحوه‌ی ارسال رویداد در ماژول Analytics به بخش ارسال رویداد Analytics مراجعه کنید.

۳. ارسال رویداد ماژول InAppMessaging

کلید: نام رویداد

در صورتی که با ماژول InAppMessaging یک رویداد ارسال کنید می‌توانید از آن برای فعال‌کردن InAppMessage استفاده کنید.

رویدادهای Analytics و InAppMessaging چه تفاوتی دارند؟

رویدادهای Analytics جنبه‌ی تحلیلی دارند و به همین دلیل به سرور ارسال شده و با سرور سینک می‌شوند.
از طرفی رویدادهای InAppMessaging فقط برای فعال‌کردن پیام‌های ذخیره‌شده استفاده می‌شوند و به سرور ارسال نمی‌شوند.

به عبارت دیگر رویداد‌های InAppMessaging لوکال هستند.

ارسال رویداد

برای ارسال رویداد با استفاده از ماژول InAppMessaging از کد زیر استفاده کنید:

final localEventName = "my-event";
Pushe.triggerEvent(localEventName);

پس از فراخوانی triggerEvent در صورتی که یک InAppMessage که دارای این ایونت است و قبلا دریافت و ذخیره شده است، وجود داشته باشد، نمایش داده خواهد شد.