Skip to main content

راه‌اندازی HMS برای پوشه#

v2.4.0

افزودن ماژول#

برای استفاده از این قابلیت بایستی حداقل نسخه‌ی 2.4.0 پلاگین را اضافه کنید.

Pushe_Token و Huawei appid#

برای استفاده از سرویس فایربیس پوشه بایستی در مانیفست pushe_token قرارداده شود و این کلید برای تمامی حالات نیاز است. اطلاعات بیشتر

برای استفاده از سرویس پوشه در گوشی‌های هواوی (وابسته به HMS) نیاز به کلیدی به نام appid دارید.

بدست آوردن کلید appid برای هواوی

در حال حاضر کنسول هواوی برای کاربران ایرانی قابل استفاده نیست و برای ثبت نام نیاز به شماره تلفن غیرایرانی دارید. به همین دلیل برای استفاده از سرویس هواوی در پوشه بایستی به پشتیبانی پوشه
(hi [at] pushe.co) ایمیل بزنید و کلید مورد نظر را دریافت کنید.

هنگام درخواست موارد زیر را بایستی ضمیمه کنید:

  • مطابق این آموزش هش SHA-256 مربوط به SignKey اپلیکیشن را تولید کنید.

  • Package name برنامه

افزودن Manifest#

appid را در مسیر زیر در فایل AndroidManifest به فرمت آورده شده قرار دهید.

android/src/main/AndroidManifest.xml

AndroidManifest.xml
<manifest>
<application>
<!-- Pushe TOKEN -->
<meta-data
android:name="pushe_token"
android:value="${PUSHE_TOKEN}" />
<!-- HMS -->
<meta-data
android:name="com.huawei.hms.client.appid"
android:value="appid=${app_id}" />
</application>
</manifest>

به جای ${PUSHE_TOKEN} توکن پوشه را قرار داده و به جای ${app_id} نیز app id پروژه‌ی هواوی را قرار دهید.

اجرای برنامه#

برای اجرای برنامه ملزم به استفاده از SignKey خود هستید. در صورتی که به صورت عادی برنامه را با Sign key دیباگ (بصورت پیشفرض برای حالت دیباگ اعمال می‌شود) اجرا کنید سرویس HMS کار نخواهد کرد.