Skip to main content

شرایط نمایش پیام

v2.2.0
نکته

در صورتی که یک InAppMessage به کاربران ارسال کنید در حالت عادی نمایش داده نخواهد شد و پوشه آن پیام را صرفا ذخیره می‌نماید تا شرایط نمایش فرا برسد.

به همین دلیل هنگام ارسال بایستی شرایط نمایش (Display condition) را تعیین کنید.

شرایط نمایش InAppMessage

شرایط ممکن برای نمایش InAppMessage:

۱. باز شدن برنامه

کلید: on_foreground

رویداد باز شدن برنامه می‌تواند برای نمایش پیام انتخاب شود.

۲. ارسال رویداد ماژول Analytics

کلید: نام رویداد

در صورتی که یک رویداد با ماژول Analytics پوشه ارسال کنید می‌توانید از آن برای فعال‌کردن و نمایش InAppMessage استفاده کنید.

نکته: برای اطلاع از نحوه‌ی ارسال رویداد در ماژول Analytics به بخش ارسال رویداد Analytics مراجعه کنید.

۳. ارسال رویداد ماژول InAppMessaging

کلید: نام رویداد

در صورتی که با ماژول InAppMessaging یک رویداد ارسال کنید می‌توانید از آن برای فعال‌کردن InAppMessage استفاده کنید.

رویدادهای Analytics و InAppMessaging چه تفاوتی دارند؟

رویدادهای Analytics جنبه‌ی تحلیلی دارند و به همین دلیل به سرور ارسال شده و با سرور سینک می‌شوند.
از طرفی رویدادهای InAppMessaging فقط برای فعال‌کردن پیام‌های ذخیره‌شده استفاده می‌شوند و به سرور ارسال نمی‌شوند.

به عبارت دیگر رویداد‌های InAppMessaging لوکال هستند.

ارسال رویداد

برای ارسال رویداد با استفاده از ماژول InAppMessaging از کد زیر استفاده کنید:

Pushe.getPusheService(PusheInAppMessaging::class.java)?.run {
val event = "user-logged-in"
triggerEvent(event)
}

پس از فراخوانی triggerEvent در صورتی که یک InAppMessage که دارای این ایونت است و قبلا دریافت و ذخیره شده است، وجود داشته باشد، نمایش داده خواهد شد.