تمایز کاربران با شناسه‌ها

شناسه‌های کاربران

شما می‌توانید به کاربران خود یک شناسه اختصاص دهید و از این شناسه برای ارسال اعلان تکی به کاربران استفاده کنید.

سه نوع شناسه قابل اختصاص دادن به کاربران وجود دارد که شما برحسب نیاز از یک یا تعدادی از آن‌ها می‌توانید استفاده کنید.

شناسهتوضیحاتنحوه اختصاص دادن
ایمیلآدرس ایمیل کاربرPushe.setUserEmail()
شماره تلفنشماره تلفن کاربرPushe.setUserPhoneNumber()
شناسه دلخواههر عبارت دلخواهی که می‌خواهید به عنوان شناسه استفاده کنیدPushe.setCustomId()
// EMail
Pushe.setUserEmail(email);
var savedEMail = Pushe.getUserEmail();
// Phone
Pushe.setUserPhoneNumber(phone);
var savedPhone = Pushe.getUserPhoneNumber();
// Custom ID
Pushe.setCustomId(id);
var savedId = Pushe.getCustomId();

یکتایی شناسه‌ها

یکتا نگه داشتن شناسه‌هایی که به کاربران خود اختصاص می‌دهید بر عهده شماست. در صورتی که شناسه‌ای را به بیشتر از یک کاربر اختصاص دهید، موقع ارسال اعلان به آن شناسه همه کاربرانی که آن شناسه به آن‌ها اختصاص داده شده است اعلان را دریافت خواهند کرد.

در مواقعی ممکن است این رفتار مطلوب باشد، مثلا در صورتی که یک کاربر در چند دستگاه لاگین کرده باشد ولی در غیر این صورت توجه داشته باشید که یک شناسه را به بیش از یک کاربر اختصاص ندهید.

علاوه بر شناسه‌های معرفی شده‌ی بالا، دو شناسه دیگر به صورت خودکار به کاربران شما اختصاص داده می‌شود که با استفاده از آن‌ها نیز می‌توانید به کاربران خود اعلان ارسال کنید. توضیحات این شناسه‌ها در جدول زیر آمده است:

شناسهتوضیحاتنحوه دریافت
Android IDاین شناسه توسط اندروید به کاربران اختصاص داده می‌شود. در گوشی‌های با سیستم عامل پایین‌تر از اندروید ۸، شناسه‌ی Android ID کاربر بین تمامی اپلیکیشن‌های نصب شده بر روی گوشی ثابت است و همچنین پس از حذف و نصب مجدد اپلیکیشن نیز ثابت می‌ماند. در نسخه‌ی اندروید ۸ به بالا، شناسه‌ی Android ID یک کاربر تنها برای اپلیکیشن‌هایی که با کلید‌های یکسان امضا شده باشند یکتا است و برای بقیه‌ی اپلیکیشن‌ها متفاوت است.Pushe.getAndroidId()
Google Advertising IDاین شناسه را Google Play Services به کاربران اختصاص می‌دهد. شناسه Advertising ID کاربر بین تمام اپلیکیشن‌های نصب شده بر روی گوشی او ثابت است ولی کاربر قادر است که این شناسه را reset و یا غیر فعال کند.Pushe.getGoogleAdvertisingId()
// Android ID
var androidId = Pushe.getAndroidId();
// Google Advertising ID
var adId = Pushe.getGoogleAdvertisingId();